Gaara - videa

Gaara a tykev - HSM XD

26. dubna 2008 v 16:11 | Hara-san
Hič skůl mjůzikl ala Gaara a tykev?! XD

Timbaland feat One Republic- Apologize

14. března 2008 v 22:54

Text:

I'm holding on your rope,
Got me ten feet off the ground
I'm hearing what you say but I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down, but wait
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around, and say...

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late

I'd take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But it's nothin new
I loved you with a fire red-
Now it's turning blue, and you say...
"Sorry" like the angel heaven let me think was you
But I'm afraid...

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
It's too late to apologize,
I said it's too late to apologize,
I'm holding on your rope, got me ten feet off the ground...

Překlad:

Držím se na tvém laně
jsem ted už 10 stop nad zemí
A slyším to, co řikáš
ale prostě nemůžu ze sebe vydat ani hlásku
Říkáš mi, že mě potřebuješ
pak jdeš a odžízneš mě
Ale počkej...
Říkáš, že tě to mrzí
nemyslela sis, že bych se otočil a řekl...
Že je moc pozdě, na to se omlouvat, je moc pozdě
Řekl jsem, je moc pozdě na to se omluvit, příliš pozdě
Vzal bych další šanci, spadl bych,
nechal bych se kvůli tobě střelit
A potřebuju tě asi tak,jako srdce potřebuje bít
ale není to nic nového ...
yeaah yeaah
Miloval jsem tě červeným žárem, ted začíná modrat
A ty mi řekneš :
Promin, jako anděl, nebe, nech mě přemýšlet.. bylas to ty
Ale bojím se, že ...
Je moc pozdě, na to se omluvit, je moc pozdě
Řekl jsem, je moc pozdě na to se omluvit, příliš pozdě...
Řekl jsem, je moc pozdě na to se omluvit, Yeaah yeaah
Řekl jsem, je moc pozdě na to se omluvit, yeaah
Držím se na tvém laně
Dostalas mě už 10 stop nad zem...

Within temptation - Somewhere - text,překlad

22. února 2008 v 22:36
Text
Lost in the darkness, hoping for a sign
Instead there is only silence,
Can't you hear my screams...?
Never stop hoping,
Need to know where you are
But one thing is for sure,
You're always in my heart.

I'll find you somewhere
I'll keep on trying until my dying day
I just need to know whatever has happened,
The Truth will free my soul.

Lost in the darkness,
try to find your way home
I want to embrace you and never let you go
Almost hope you're in heaven
so no one can hurt your soul...
Living in agony 'cause I just do not know
Where you are

I'll find you somewhere
I'll keep on trying until my dying day
I just need to know whatever has happened,
The Truth will free my soul.

Wherever you are, I won't stop searching.
Whatever it takes, I need to know.

I'll find you somewhere
I'll keep on trying until my dying day
I just need to know whatever has happened,
The Truth will free my soul.

__________________________________
NĚKDE
Ztracen v temnotě, doufám ve znamení
Místo toho je tu jen ticho
Cožpak neslyšíš můj křik...?
Nikdy nepřestanu doufat
Potřebuju vědět, kde jsi
Ale jediná věc, která je jistá
Jsi vždycky v mém srdci

Já Tě někde najdu
Budu to zkoušet až do dne mé smrti
Já jen potřebuju vědět všechno, co se stalo
Pravda osvobodí mou duši

Ztracen v temnotě,
zkouším najít Tvou cestu domů
Chci Tě obejmout a nikdy Tě nenechám odejít
Skoro doufám, že budeš v nebi,
tam nikdo nemůže ranit Tvou duši...
Žiju v utrpení, protože prostě nevím
Kde jsi

Já Tě někde najdu
Budu to zkoušet až do dne mé smrti
Já jen potřebuju vědět všechno, co se stalo
Pravda osvobodí mou duši

Nepřestanu hledat, ať jsi kdekoli
Potřebuju vědět, ať to stojí cokoli

Já Tě někde najdu
Budu to zkoušet až do dne mé smrti
Já jen potřebuju vědět všechno, co se stalo
Pravda osvobodí mou duši

Nightwish - Nemo - Překlad, text

19. února 2008 v 13:05
Text:
Nemo
This is me for forever
One of the lost ones
The one without a name
Without an honest heart as compass

This is me for forever
One without a name
These lines the last endeavor
To find the missing lifeline

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything
Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name forevermore

My flower, withered between
The pages 2 and 3
The once and forever bloom gone with my sins

Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help
Touch me with your love
And reveal to me my true name

Oh, how I wish...

Nemo sailing home
Nemo letting go

Oh, how i wish...
____________________________________________
Překlad:
To jsem já navždy
Jeden ze ztracených
Ten beze jména
Bez upřímného srdce
Jako kompasu

To jsem já navždy
Ten beze jména
Tyto řádky jsou poslední snahou
Najít chybějící záchranné lano

Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Vše, co si přeju je znovu snít
Mé milující srdce
Ztracené v temnotě
Pro naději bych dal cokoli

Můj květ, zvadlý mezi
Stránkami dvě a tři
Jedenkrát a navždy rozkvetl
Odešel s mými hříchy

Jdi po temné stezce
Spi s anděli
Zavolej si na pomoc minulost
Dotkni se mě svou láskou
A prozraď mi mé skutečné jméno

Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Vše co si přeju je znovu snít
Mé milující srdce
Ztracené v temnotě
Pro naději bych dal cokoli
Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Och, jak rád bych znovu snil
Jednou provždy
A provždy jednou
Nemo je navždy mé jméno

Nemo pluje domů
Nemo odchází

Och, jak toužím...

Tatu - Show me love - překlad, text

19. února 2008 v 12:53
Opovažte se někdo narážet na Tatu! XD Vim, nejsou zrovna oblíbené, ale mě se jejich písničky prostě líbí!! XD
Text:
This was an accident
Not the kind where sirens sound
Never even noticed
We're suddenly crumbling
Tell me how you've never felt
Delicate or innocent
Do you still have doubts that
Us having faith make any sense
Tell me nothing ever counts
Lashing out or breaking down
Still somebody loses 'cause
There's no way to turn around
Staring at your photograph
Everything now in the past
Never felt so lonely I
Wish that you could show me love
Show me love, show me love, show me love
Show me love, show me love
'Til you open the door
Show me love, show me love, show me love
Show me love, show me love
'Til I'm up off the floor
Show me love, show me love, show me love
Show me love, show me love
'Til it's inside my pores
Show me love, show me love, show me love
Show me love, show me love
'Til I'm screaming for more
Random acts of mindlessness
Common place occurrences
Chances and surprises
Another state of consciousness
Tell me nothing ever counts
Lashing out or breaking down
Still somebody loses 'cause
There's no way to turn around
Tell me how you've never felt
Delicate or innocent
Do you still have doubts that
Us having faith make any sense
You play games, I play tricks
Girls and girls, but you're the one
Like a game of pick-up sticks
Played by f-cking lunatics
Show me love, show me love
Give me all that I want
______________________________________________
Překlad (jsem to jako překládala já, takže omluvte chyby xD):
Tohle je nehoda
Nikde sirény nehoukají
Nikdo si toho ani nevšiml
že jsme se náhle rozpadli (crumbling je drobit… dobrý ne? XD)
Řekni mi, jak ses nikdy necítil/a
Zhýčkaně nebo nevinně?
Máš ještě takové pochyby
v tom, dávat smysl důvěře?
Neříkej mi nic, co se počítalo
Rozdávat rány anebo se podvolit?
Stále se někdo ztrácí protože
není tu žádná cesta, abyste mohli zahnout
Civím na tvou fotografii
Všechno je teď minulost
Nikdy jsem se necítila tak sama a doufám,
že mi ukážeš lásku.
Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku…
Ještě jsi neotevřel/a dveře
Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku…
Ještě jsem nevstala z podlahy
Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku…
Ještě je ve mně moje hlouba
Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku…
Ještě pořád hodně řvu
Další nesprávné chování mé tuposti
Běžná místa se vyskytují
Změny a překvapení
Další stav vědomí
Neříkej mi nic, co se počítalo
Rozdávat rány anebo se podvolit?
Stále se někdo ztrácí protože
není tu žádná cesta, abyste mohli zahnout
Civím na tvou fotografii
Všechno je teď minulost
Nikdy jsem se necítila tak sama a doufám,
že mi ukážeš lásku.
Ty hraješ hru, já triky
Holky a holky, ale ty jsi jen jedna
Jako je hra sbírání podvodů
hrají jen zas*aný šílenci!
Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku
Dej mi vše, co chci…
(Dál se to jen opakuje…)

Within temptation - Pale - text, překlad

6. února 2008 v 21:26
♥ Zamilovala jsem se!!! ♥ xDD ^_^
Text:
The World Seems Not The Same
Though I Know Nothing Has Changed
It's All My State Of Mind
I Can't Leave It All Behind
Have To Stand Up To Be Stronger

Chorus
Have To Try
To Break Free
From The Thoughts In My Mind
Use The Time That I Have
I Can Say Goodbye
Have to Make It Right

Have To Find
Cause I Know In The End It's Worth While
That The Pain That I Feel Slowly Fades Away
It Will Be Alright

I Know
I Should Realize
Time Is Precious
It Is Worth While
Despite How I Feel Inside
Have To Trust It'll Be Alright
Have To Stand Up To Be Stronger

Chorus

This Night Is Too Long
Have No Strength To Go On
No More Pain Im Falling Away

Through The Mist See The Face
Of An Angel, Calls My Name
I Remember You're The Reason I have To Stay

Chorus
------------------------------------------
Překlad:
Svět se nezdá stejný
Ač vím,že nic nezmění
Všechno to je stav mé mysli
Nemůžu všechno nechat za sebou
Musím vstát,abych byla silnější
Refrén
Musím to zkusit
Osvobodit se
Od myšlenek v mé mysli
Použít čas,který mám
Umím říci sbohem !
Musím to udělat správně
Musím to najít
Protože konečně vím,že to stojí za námahu
Ta bolest,kterou cítím pomalu mizí
Všechno bude v pořádku
Vím
Měla bych pochopit
Čas je drahocenný
Stojí to za námahu
Bráním se tomu,co cítím uvnitř
Musím věřit,že to bude v pořádku
Musím vstát abych byla silnější
Refrén
Tato noc je příliš dlouhá
Nemám sílu pokračvat
Žádná další bolest, ztracím se
Podívej se skrz mlhu na obličej
Anděla, Volá moje jméno
Vzpomínám si,že jsi důvodem,proč musím zůstat
Refrén

Gaara a Rock Lee

11. listopadu 2007 v 12:37
Tohle je fakt supeeer!!! Tady Gaara zachraňuje Rocka!! No jen se podívejte a uvěříte! :) ♥

Gaara - Angel (Within Tempation)

4. listopadu 2007 v 10:26
Taky krásný video... nevíte někdo jak to nakonec dopadne s tím výbuchem? Tipuju, že všichni díky Gaarovi přežijou... co vy?? Pište do komentářů :)
Text:
Sparkling angel I believed
you were my saviour in my time of need.
Blinded by faith I couldn't hear
all the whispers, the warnings so clear.
I see the angels,
I'll lead them to your door.
There's no escape now,
no mercy no more.
No remorse cause I still remember
the smile when you tore me apart.

Chorus:
You took my heart,
deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wishe they would turn into real.
You broke the promise and made me realise.
It was all just a lie.

Sparkling angel, I couldn't see
your dark intentions, your feelings for me.
Fallen angel, tell me why?
What is the reason, the thorn in your eye?

I see the angels,
I'll lead them to your door
There's no escape now
no mercy no more
No remorse cause I still remember
the smile when you tore me apart

Chorus:
You took my heart,
deceived me right from the start.
You showed me dreams,
I wished they would turn into real.
You broke the promise and made me realise.
It was all just a lie.
Could have been forever.
Now we have reached the end.

This world may have failed you,
it doesnt give you reason why.
You could have chosen a different path in life.

The smile when you tore me apart.


Překlad:
Jiskřivý anděli věřím
Jsi můj spasitel v mé nouzi
Slepě jsem věřila,že jsem nemohla slyšet
Všechen šepot,varují mě tak jasně
Vidím anděly
Dovedu je k tvým dveřím
Teď není úniku
Už žádná milost
Žádné výčitky,protože si to ještě pamatuji
Úsměv,když jsi mě rozerval
Vzal sis mé srdce
Od začátku jsi mě podváděl
Ukázal jsi mi mé sny
Přála jsem si,aby se staly realitou
Porušil jsi slib a uskuteřnil jsi to
Všechno to byla lež
Jiskřivý anděli,nemůžu vidět
Tvojí temnou identitu,tvé city ke mně
Padlý anděli,řekni mi proč?
Co bylo příčinou trnu ve tvém oku?
Vidím anděly,
Dovedu je k tvým dveřím
Teď není úniku
Už žádná milost
Žádné výčitky,protože si to ještě pamatuji
Úsměv,když jsi mě rozerval,
Vzal sis mé srdce
Od začátku jsi mě podváděl
Ukázal jsi mi mé sny
Přála jsem si,aby se staly realitou
Porušil jsi slib a uskutečnil jsi to
Všechno to byla lež
Mohl být navěky
Teď jsme dospěli ke konci
Tento svět tě možná zklamal
Nedal ti důvod proč
By sis mohl vybrat jinou životní cestu
Úsměv,když jsi mě rozerval,
Vzal sis mé srdce
Od začátku jsi mě podváděl
Ukázal jsi mi mé sny
Přála jsem si,aby se staly realitou
Porušil jsi slib a uskutečnil jsi to
Všechno to byla lež
Mohl být navěky
Teď jsme dospěli ke konci

Gaara vs. Rock Lee

31. října 2007 v 21:26
Tak tohle je souboj Gaary proti Rocku Lee... jak jsem řekla, na Gaaru nikdo nemá :D :) ♥

Gaarovo mládí

31. října 2007 v 14:31
Tady máte zase celý jeho příběh když byl malý, jediné, co tam chybí je to, jak si udělal to tetování na čele, ale příčiny, proč si je udělal tam všechny jsou :) Až je mi ho hozně líto :(

Gaara video (jako malé dítě-malá legrácka :)

30. října 2007 v 21:37
Teď jsem našla na YouTube krásný legrační video :) je to hezky udělaný a na to, že je Gaara takovej "tvrďák" ( =) ) mluví docela roztomile :)

Gaara - video (Gaara vs. Deidara)

30. října 2007 v 21:22
Našla jsem pěkný souboj :) Gaara proti Deidaře a všimli jste si, že tady je Gaara o něco starší? :) ... tak se podívejte :)

Gaara videa (on a jeho mládí)

27. října 2007 v 21:36
Našla jsem tady pár videí o Gaarovi :) je mi ho až líto :( a co vám?
Gaara jako malý chlapec:
 
 

Reklama